Vyberte si cvičenie


Vnímanie emócií


Ilustruje vzťah medzi myšlienkami a emóciami.

Čas: cca 3 minúty


Spustiť

Týždenná sledovacia forma


Pomôže Vám identifikovať aktivity a emócie, ktoré sú pre Vás kľúčové k osobnej zmene.

Celkový čas: cca 1h 10min počas jedného týždňa


Spustiť

Rozpoznávanie kognitívnych omylov


Ilustruje základné druhy kognitívnych omylov.


Spustiť

Práca s horúcimi myšlienkami


Cvičenie sa odomkne po skončení týždennej sledovacej formy.


Spustiť

Práca so základnými presvedčeniami


Identifikujte a zmeňte vaše limitujúce presvedčenia.


Spustiť

Hľadanie vyvážených myšlienok


Cvičenie sa odomkne po skončení práce s horúcimi myšlienkami.


Spustiť