Test iracionálnych presvedčení

Test iracionálnych presvedčení bol spracovaný kvalifikovanými slovenskými psychológmi a je súčasťou odbornej publikácie Iracionalita a jej hodnotenie (autori PhDr. Ondrej Kondáš, DrSc. a PhDr. Jana Kordačová, CSc).

„Premýšľanie nie je luxus, ale práca, ktorá sa oplatí.“ - Tomáš Halík -Test obsahuje 40 tvrdení. Ku každému tvrdeniu sa vyjadrite, nakoľko s ním súhlasite, alebo nesúhlasite.


1. Šťastie je zásadne vecou náhody.2. Úsilie po sebazdokonaľovaní býva spravidla neúspešné.3. Aj najlepší priateľ časom sklame a zlyhá.4. Svedomie nedovolí človeku zabudnúť na nesprávne konanie ani po rokoch.5. Medzi ľudmi by sa vôbec nemali vyskytovať nedorozumenia.6. Všetko zlo treba potlačiť.7. Mienka druhých ľudí výrazne ovplyvňuje naše konanie.8. Človek sa usiluje, aby ho mal každý rád.9. Je márne priečiť sa osudu a okolnostiam.10. Cítim sa isto iba vtedy, ak sa môžem na niekoho celkom spoľahnúť.11. Nestojí za veľa ten, kto nevenuje náležitú pozornosť našim problémom a ťažkostiam. 12. To, po čom človek túži, je vždy žiarivejšie ako to, čo má.13. V budúcnosti ma ešte určite postihnutú nejaké nebezpečné choroby.14. Človek by mal byť v každej situácii perfektný.15. Na svete bude dobre až vtedy, keď sa v živote ľudí veľa zmení k lepšiemu.16. Je žiaduce, aby každý oceňoval všetky moje klady.17. Je tragické, ak nám osud prináša len samú smolu.18. Voči nepriazni osudu je človek úplne bezmocný.19. Silná citová väzba na druhého človeka býva škodlivá.20. Svedomie je natoľko citlivé, že v nás vyvolá pocit viny už pri myšlienke na niečo nedovolené, alebo zlé.21. Väčšina ľudí, ak by mohla, chceli by sa celkom prerobiť.22. Človek k vlastnej spokojnosti bezpodmienečne potrebuje pocit, že to, čo urobil, sa už lepšie urobiť nedá.23. Náš životný partner by nám mal splniť všetky želania a túžby.24. Je hrozné, ak nám bránia uskutočniť, čo si zaumienime.25. Každý človek by mal všetko robiť dokonale.26. Je strašne nepríjemné, ak ľudia vycítia moju slabosť.27. Koreňom zla sú zvyčajne vonkajšie okolnosti.28. Byť zodpovedný za všetky svoje vážne rozhodnutia je nad sily jednotlivca.29. Citlivé svedomie človeku iba zbytočne skomplikuje život.30. Je rozhodne nutné nájsť spôsob, ako sa vyhnúť všetkým nebezpečenstvám.31. Rodičov nič neospravedlňuje, ak zo svojich detí nevychovajú čo najdokonalejších ľudí.32. Sklamaniu sa vyhne iba ten, kto verí len sebe samému.33. Nezištní ľudia na svoju povahu nakoniec vždy doplácajú.34. Moja minulosť určite nepriaznivo ovplyvňuje môj súčasný život.35. Bez pomoci svojich blízkych by bol človek celkom stratený.36. Cudzím ľuďom sa usilujeme zapáčiť sa.37. Ak niekto verejne odhalí náš nedostatok, je to hrozne trápne.38. Pre plnohodnotný život treba mať pekelné šťastie.39. Kto sa nadmerne zaoberá možnými nebezpečenstvami, napokon sa mu skutočne prohodí niečo zlé.40. Človek má konať tak, ako sa to považuje za vhodné.Doplňujúce informácie


Váš vek

Vaše pohlavie

Máte nejakú skúsenosť s psychoterapiou?

Prosím upresnite:

Ak vám bola stanovená diagnóza, aká?

Váš e-mail


Váše údaje s nikým nezdielame a rešpektujeme vaše súkromie.

Pokyny

  • Na test si vyhraďte 13 minút času bez vyrušení.
  • Pozorne si prečítajte každé tvrdenie.
  • Označte odpoveď, ktorá najviac odpovedá vášmu presvedčeniu, nie o ktorej si myslíte, že by bola správna.