Test zmyslu života

„Premýšľanie nie je luxus, ale práca, ktorá sa oplatí.“ - Tomáš Halík -Tento test pozostáva z 20-tich otázok s možnosťou odpovede na 7-bodovej škále. Škála obsahuje vždy dva extrémy. Na škále vždy označte, ku ktorému z dvoch extrémov sa Vaše vlastnosti a postoje prikláňajú. Snažte sa vyhýbať neutrálnej odpovedi (číslo 4).


1. Som obvykle:2. Život sa mi zdá:3. V živote:4. Moja osobná existencia je:5. Každý deň je:6. Keby som si mohol vybrať:7. Až budem dôchodcom chcel by som:8. Na ceste za životným cieľom:9. Môj život je:10. Keby som mal dnes zomrieť, mal by som pocit, že môj život:11. Keď premýšľam o svojom živote:12. Keď posudzujem svet vo vzťahu k môjmu životu, svet:13. Som:14. Čo sa týka slobody ľudskej vôle, som presvedčený, že človek:15. Čo sa týka smrti, som:16. Čo sa týka samovraždy:17. Moja schopnosť nájsť význam, zmysel alebo poslanie v živote je:18. Môj život:19. Moje denné úlohy sú pre mňa:20. V živote som:Mojim zmyslom života je:


Skúste čo najstručnejšie (optimálne 1-3 slová) opísať to, čo napĺňa Váš život zmyslom. Neopisujte viac vecí, spomeňte len to najcennejšie.


Doplňujúce informácie


Váš vek

Vaše zamestnanie

Spokojnosť s Vaším zamestnaním

Prosím upresnite:

Ak vám bola stanovená diagnóza, aká?

Váš e-mail


Váše údaje s nikým nezdielame a rešpektujeme vaše súkromie.

Pokyny

  • Na test si vyhraďte 6 minút času bez vyrušení.
  • V každom prípade rozhodnite, v ktorom smere ležia vaše vlastnosti a postoje.
  • Snažte sa nepoužívať neutrálnu odpoveď (číslo 4).